0 Huf + Áfa 0 Huf Bruttó=0 Huf

Vásárló belépés

Termékajánló

Szavazás

Fórum

Nincsenek témák!

Termék részletekMetrawatt Metrahit 26M Digitális Analóg multiméter beépített jelgenerátorral

Metrawatt Metrahit 26M Digitális Analóg multiméter beépített jelgenerátorral

Termék ára
208 440 Huf + Áfa 56 278,8 Huf Bruttó=264 718,8 Huf
Termék kosárba helyezése
Cikkszám
Multimeter_Metrahit_26M
Megosztom
Funkciók
Rövid leírás a termékről
METRAHit®22/23/24/25/26
Nagypontosságú multiméter (V, dB, Ω, F, Hz, °C/°F)
Felbontás: 10 µV, 10 mΩ
Beépített kvarcóra a Min-Max értékek valós-idejű táro-
lásához
Jelgenerátor funkciók
Közvetlen árammérés 10 A-ig és árammérés áramvál-
tóval (lakatfogóval). A kijelzett érték függ az áramváltó
áttételétől (1000:1 vagy 10000:1).
128 kB-os mért-értéket tároló memória
Működtethető a tartozékként kapható hálózati adapter-
ről is
Valós-idejű kvarc-óra vezérelt adatgyűjtés
Készülékkel szállítva
1 db. lágy gumitok agresszív környezetben történő mé-
résekhez (kivéve METRAHit®22S)
1 db. KS17-2 kábelkészlet
2 db. telep
1 db. használati utasítás
1 db. DKD hitelesítési igazolás
Garancia
A készülékekre, (anyag- és gyártási hiba) 3 év a garan-
cia. A hitelesítésre az alkalmazástól függően 1-3 év
garancia vonatkozik.
A termék tulajdonságai
Alkalmazások
Túlterhelés-védelem
A MetraHit22S… 26M sorozatú multiméterek robosztus
felépítésű megbízható kéziműszerek, amelyek egyaránt
jól használhatók a karbantartás területén, berendezések
telepítésénél, oktatáshoz, fejlesztési/kutatási munkák-
hoz, mérőlaboratóriumokban, gyártáshoz, minőségel-
lenőrzéshez, egyetemi oktatáshoz/kutatáshoz stb.
Feszültségmérés esetén túlterhelés-védelem gondosko-
dik a készülék védelméről. Túlvezérlés esetén a készü-
lék hangjelzést ad.
A FUSE felírat megjelenése a kijelzőn, jelzi, hogy a biz-
tosító kiégett.
Automatikus / kézi méréshatár-váltás
Jellemzők Mérési üzemmód váltása forgókapcsolóval. A készülék
automatikusan a mért értékhez tartozó méréshatárba
kapcsol.
TRMS mérés torz hullámformák méréséhez a
METRAHit®25S és 26S/M készülékekkel
Az alkalmazott mérési mód lehetőséget ad a hullámfor-
mától független TRMS mérésre.
Az AUTO/MAN nyomógombbal az automatikus vagy a
kézi méréshatár-váltás választható.
• METRAHit®25S: TRMS AC, 1 kHz-ig
Negatív értékek kijelzése az analóg skálán
• METRAHit®26S/M: TRMS AC és (AC+DC), 20 kHz-ig
Nulla-frekvenciájú mennyiségek mérése esetén a készü-
lék az analóg skálán mind a negatív, mind a pozitív ér-
tékeket kijelzi, így a mért érték változása az analóg ská-
lán jól követhető.
Pulzus és pulzus-sorozat generátor
Ez a funkció lehetővé teszi átviteli vonalak és hálózatok
mérését egyes impulzusokkal vagy impulzus-sorozattal.
Az impulzusok amplitúdója 3 V, a frekvencia 1-1000 Hz
között változtatható.
A mért értékek automatikus tárolása (szabadalmaz-
tatva)
A digitálisan kijelzett mért értékek a „DATA” funkció
segítségével eltárolhatók. Egy szabadalmaztatott eljárás
biztosítja, hogy egy véletlenszerű érték helyett a tényle-
gesen mért érték kerüljön eltárolásra még gyorsan vál-
tozó érték esetén is. Az eltárolt mért értéket a digitális
kijelző megjeleníti.
Kiegészítő funkciók
Hangjelzéses folytonosságmérés, dióda ellenőrzés, ese-
mény-számlálás (az események száma és időtartama),
stopperóra, adat-összehasonlítás és nagy értékű kapa-
citások mérése. A beépített hőmérsékletmérő funkció
platina-érzékelőkkel törtnő hőmérsékletmérésre ad lehe-
tőséget.
MIN-MAX értékek tárolása
A pillanatnyi mért érték kijelzésén túl, a minimum vagy
maximum érték frissíthető és a memóriában eltárolható.
Automatikus blokkoló rendszer (ABS) (szabadalmaz-
tatva)
Az automatikus blokkoló rendszer meggátolja a mérő-
kábelek helytelen csatlakoztatását ill., csatlakoztatott
kábelek esetén, meggátolja a helytelen méréstarto-
mány-választást. Ezzel a kezelőt, a készüléket és a mért
objektumot fenyegető potenciális veszély nagymérték-
ben csökkenthető, és számos esetben teljesen meg is
szüntethető.
Mintavételezési sebesség
A mintavételezési sebesség azt határozza meg, hogy az
adott mérté értékek milyen időközönként legyenek eltá-
rolva a memóriába, vagy milyen időközönként legyenek
továbbítva az interfészhez.
A mért mennyiségtől függően, a mintavételezési sebes-
ség 1, 2 és 5 lépésekben 0.05 s és 10 s között változ-
tatható.
Folytonosság-ellenőrzés
Rövidzárak és szakadások határozhatók meg ezzel a
funkcióval. A mért érték kijelzésén túlmenően hangjel-
zés is hozzárendelhető a mért értékhez, ha az túlhalad-
ná a beállított határértéket.
Telepkímélő (fogyasztáscsökkentő) áramkör
A készülék automatikusan kikapcsol, ha a mért érték kb.
tíz percig nem változik, vagy, ha ezalatt az idő alatt a
kezelőszerveket nem működtették.
A készüléknek ez a funkciója letiltható.
Védőburkolat agresszív környezetben történő alkal-
mazáshoz
Lágy, beépített támasszal rendelkező gumiburkolat védi
a készülékeket az ütéstől, és a leejtés okozta sérülések-
től. A lágygumiból készült burkolat biztos tartást ad még
akkor is, ha a készüléket méréskor rezgő felületre he-
lyezték.
Infravörös interfész
A mért értékek a készülékbe épített infravörös interfész
valamint a külön kapható METRAHit®SI232 adapter (az
S-típusokhoz) ill. a METRAHit®BD232 adapter segítsé-
gével (az M-típusokhoz) számítógépbe áttölthetők. Max.
6 készülék adatai tölthetők át egyidejűleg a számító-
gépbe on-line (max. 10 készülék off-line).
Hitelesítés
A készülékek DKD hitelesítési jegyzőkönyvvel kerülnek
szállításra. A szabványos mennyiségek hitelesítésén túl-
menően a METRAWATT DKD hitelesítési laboratóriuma
nagy ellenállások (30GΩ/1000V) hitelesítési jogosítvá-
nyával is rendelkezik.
A készülékek javasolt újrahitelesítési periódusa 1 év. A
MET-RAWATT DKD laboratóriuma vállalja a készülékek
újrahitelesítését.
Vonatkozó szabványok és előírások
IEC 61010-1
DIN EN 61010 Part 1
VDE 0411-1
Elektromos mérő, szabályozó és
laboratóriumi használatú készülé-
kek biztonsági előírásai
DIN 43751 Digitális mérőműszerek
IEC/EN 61326-1 +
/A1
EMC követelményei
Szabályozó és laboratóriumi készü-
lékek
VDI/VDE 3540
Mérő, szabályozó és vezérlő ké-
szülékek megbízhatósága
DIN EN 60529 Mérőműszerek és mérési eljárások
DIN VDE 0470 Part 1 Tokozás védelme (IP kód)

További funkciók, METRAHit®22M/26M
Memória üzemmód
A készülékek kvarc-vezérlésű, 128 kB mért érték memó-
riával rendelkeznek, amely a konfigurálástól függően
13000 – 60000 mért érték tárolására alkalmas.
A mért értékek vagy a memóriában tárolhatók, vagy a
megfelelő szoftver segítségével közvetlenül számítógép-
be tölthetők át. A memória a mért értékeket a mérés
időpontjával együtt tárolják, így a készülékek valós-idejű
adatgyűjtőként is használhatók.
Nagy mintavételezési sebességnél (≤1 kHz) a készülé-
kek nagysebességű regisztrálóként, alacsony mintavéte-
lezési sebességnél (max. 10 perc) a mátrixnyomtatóhoz
hasonló módon működnek.
A hosszú-idejű regisztrálást nyugalmi üzemmód (sleep
mode) segíti, amely a következő módon működik:
Ha a mintavételezési periódus, mint 20 s, az elektronika
(a készülék) 10 s-ig bekapcsolva marad minden egyes
mérési ciklus után, a fennmaradó időre pedig kikapcsol.
Így a telep élettartama max. 6000 órára növelhető meg
(8-9 hónap).
A mintavételezési idő 1,2 5 lépésekben 1 ms-tól 10 per-
cig állítható. Ezen felül a mért értékeke a memóriába
tárolhatók a megfelelő gomb megnyomásával. A memó-
ria tartalma egy, a készülékhez a METRAHit®BD232 IR
adapter segítségével megfelelően csatlakoztatott számí-
tógéppel olvasható ki. A memória kiolvasásához szük-
séges még a számítógépre telepített METRAwin®10 -
METRAHit® analízis szoftver is.